Na jakie elementy serwisowe należy zwracać szczególną uwagę?

Serwis wózków widłowych jest konieczny w przypadku uszkodzenia danego elementu lub awarii uniemożliwiającej korzystanie z pojazdu. Aby zapobiec unieruchomieniu wózka paletowego i narażeniu firmy na dodatkowe koszty, paleciak powinien być poddawany regularnej konserwacji oraz przeglądom. Sprawdź, na jakie elementy serwisowe zwracać szczególną uwagę podczas korzystania z wózka widłowego.

Kiedy powinno się wykonywać przeglądy wózków widłowych?

Obowiązkowa codzienna kontrola wózków widłowych powinna odbywać się dwa razy dziennie - przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy. Istnieją jednak nieprawidłowości, które ciężko jest rozpoznać podczas rutynowego przeglądu. Dlatego każdy właściciel wózka widłowego jest zobowiązany przeprowadzać przeglądy konserwatorskie, które w zależności od typu pojazdu powinny odbywać się co 30 lub 60 dni. Ten rodzaj kontroli przeprowadzany jest przez konserwatora, posiadającego odpowiednie kompetencje i certyfikaty. 

Termin ten zależy od tego, jakiemu dozorowi podlega dany wózek. Comiesięczna kontrola powinna być przeprowadzana w przypadku paleciaków objętych pełnym dozorem technicznym, czyli posiadającym mechanicznym napędem podnoszenia z podestem lub fotelem dla operatora. Co dwa miesiące powinien być wykonywany przegląd wózków paletowych o ograniczonym dozorze, czyli wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Te pojazdy można prowadzić zdalnie, a operator nie musi znajdować się w pojeździe podczas pracy maszyny.  

Warto pamiętać, że wszystkie terminy przeglądów znajdują się w dokumentacji pojazdu, a ich przestrzeganie jest wymagane zarówno przez producenta, jak i przepisy prawa. W przypadku przegapienia terminu na właściciela pojazdu może zostać nałożona kara finansowa oraz utrata gwarancji. Dbanie o regularne wykonywanie niezbędnych przeglądów pozwoli również uniknąć wyłączenia pojazdu z użytku przez państwowego pracownika Urzędu Dozoru Technicznego. Kontrola okresowa wykonywana z ramienia państwa odbywa się analogicznie co rok lub dwa, w zależności od typu wózka paletowego.  

Na co powinno się zwrócić uwagę podczas przeglądu wózka widłowego?

W trakcie wykonywania przeglądów należy podążać za instrukcją zawierającą wszystkie elementy wózka widłowego, których stan trzeba skontrolować za każdym razem. Operator lub konserwator powinien najpierw sprawdzić wózek pod kątem wycieków. Substancje znajdujące się w niepożądanych miejscach powinny być pierwszym znakiem ostrzegawczym dla kontrolującego, niechybnie informującego o usterce. Wycieki mogą oznaczać zarówno niewielkie uszkodzenie przewodu, jak i poważną awarię najistotniejszych układów. Z tego powodu każdy  wyciek powinien być potraktowany poważnie, a sam pojazd należy odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie wyłączyć z ruchu. 

Kolejnym niepokojącym symptomem zwiastującym awarię jest nieodpowiednia temperatura płynów, a także nietypowy kolor dymu spalinowego. Oznacza to, że w wózku widłowym nastąpiła nieprawidłowość, mająca bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układów, a tym samym na skuteczność pracy paleciaka. W takim przypadku często pojawia się również nietypowa emisja spalin, którą może łatwo wykryć operator wózka, odpowiadający za codzienne zapewnienie odpowiedniego poziomu płynów.  

Alarmujące jest również samoczynne wyłączanie się silnika lub ogólne problemy z jego odpaleniem. Tego typu przypadki wskazują najczęściej na problemy z akumulatorem, który może już nadawać się do wymiany. Warto zwrócić też uwagę na pasek klinowy, którego naderwanie może wywoływać podobne zjawiska. Problem może stanowić również usterka układu elektrycznego, powodującą spięcia rozładowujące akumulator. Nadchodzące problemy z elektryką mogą też zwiastować niewielkie nieprawidłowości, takie jak migające światła i kontrolki

Początek poważnych usterek często stanowią również kłopoty z układem hamulcowym. Wózek widłowy o znacznie przedłużonej drodze hamowania stanowi zagrożenie dla najbliższego otoczenia oraz innych pracowników firmy. Prawidłowo funkcjonujące hamulce gwarantują bezpieczeństwo podczas konieczności wykonania nagłego hamowania. Dyskomfort podczas jazdy paleciakiem może wywoływać także nieprawidłowy poziom ciśnienia w oponach. Wózek widłowy staje się wtedy trudniejszy w opanowaniu i sprawia wrażenie, jakby “nie słuchał” swojego operatora.

Jak powinno się przeprowadzać przegląd wózka paletowego? 

Każdy wózek widłowy posiada własną dokumentację, w której znajdują się wszelkie informacje na temat terminu przeprowadzania obowiązkowych przeglądów oraz norm eksploatacji danego paleciaka. Oczywiście, to operator odpowiada za eksploatację swojego wózka, jednak często zdarza się, że nagina on dozwolone normy, aby np. przyspieszyć wykonanie zdania. Nieprawidłowe korzystanie z wózka widłowego przyczynia się do zwiększenia jego awaryjności i narażenia przedsiębiorcy na dodatkowe koszty naprawy oraz przestoju w pracy. 

Obowiązkowym elementem konserwacji paleciaków jest również przestrzeganie terminów przeglądów. Każdy przegląd powinien być odnotowany w dokumentacji, tak aby podczas corocznych kontroli pracownik Urzędu Dozoru Technicznego wiedział, że pojazd jest regularnie sprawdzany i nadaje się do użytku. Oprócz właściciela pojazdu, czyli przedsiębiorcy, konsekwencje pomijania przeglądów dotkną również konserwatora, którego obowiązkiem jest dbanie o regularne kontrolowanie wózków. 

Oprócz dokumentowania samych terminów przeglądów, każdy konserwator jest zobowiązany do opisywania poszczególnych działań. Tworzenie sprawozdania z każdej kontroli pozwoli na ustalenie, czy dotychczasowe przeglądy były wykonywane poprawnie i nie pominięto żadnego ich elementu. Wlicza się w to nie tylko aktualny stan pojazdu, zużycie opon czy poziom płynów. Konserwator powinien umieścić w sprawozdaniu informacje na temat stanu połączeń lutowanych i spawanych. Naruszenie tych elementów konstrukcji może stanowić bardzo poważne zagrożenie dla operatora i innych pracowników. 

Jakie są etapy konserwacji wózka widłowego?

Przeprowadzanie regularnych przeglądów to nie wszystko. Jak sama nazwa wskazuje, konserwator jest odpowiedzialny za utrzymywanie wózka widłowego w dobrym stanie. Poprawne działanie paleciaka nie będzie możliwe bez wykonywania czynności czyszczących i zabezpieczających jego mechanizmy. Elementem konserwacji jest również testowanie poziomu niezbędnych płynów oraz parametrów poszczególnych komponentów. 

Konserwator powinien upewnić się, że czystość wózka nie pozostawia wątpliwości - dotyczy to nie tylko zewnętrznej powierzchni, ale i drobnych zakamarków, w których mógł utknąć uporczywy brud i osad. Po sprawdzeniu czystości kontroler może przejść do sprawdzenia silnika. Odpowiednia praca najważniejszego elementu każdego wózka paletowego jest niezbędna przy codziennej pracy oraz pozwala przedłużyć żywotność sprzętu. 

Kolejnym etapem konserwacji jest przetestowanie akumulatora i prostownika. Słabe parametry mogą sugerować zbliżający się termin wymiany. Jeśli jednak akumulator jest stosunkowo nowy, konserwator powinien sprawdzić, czy nie miało miejsca zwarcie, które rozładowało komponent. Warto mieć na uwadze, że kontrola akumulatora również jest określona z góry w dokumentacji, która powinna sugerować wykonanie przeglądu po upływie 250 godzin od ostatniej kontroli. 

Następnie przegląd powinny przejść opony oraz widły. Konieczne może być dopompowanie lub wymiana opon oraz  prostowanie zakrzywionych wideł. Konserwator powinien również sprawdzić układ hydrauliczny i hamulcowy, a także upewnić się, że oświetlenie oraz sygnalizacja wózka również działa prawidłowo. Podczas kontroli sprawdzane są również pasy - operator wózka powinien zawsze móc wykonywać swoje obowiązki w bezpiecznym i sprawdzonym pojeździe. 

Czym kierować się podczas serwisowania wózków widłowych?

Choć regularna konserwacja znacząco przedłuża żywotność paleciaków, to nawet najbardziej zadbane i odpowiednio eksploatowane wózki mogą ulec awarii. Warto pamiętać, że odnotowanie jakiejkolwiek awarii automatycznie eliminuje wózki paletowe z użytku, aż do naprawienia usterki. Dlatego szybka reakcja po wykryciu nieprawidłowości jest tak niezwykle istotna. 

Podczas wybierania serwisu wózków paletowych istotne jest zwrócenie na kilka istotnych aspektów. Warto wybrać serwis, który posiada renomowaną opinię innych klientów i jest znany z szybkiego przeprowadzania napraw. Przedsiębiorstwo pozbawione wózka widłowego będzie odnotowywać znaczne straty lub będzie musiało zainwestować w pojazd zastępczy. W każdym wypadku brak paleciaka równa się ze stratami finansowymi. 

Kolejną kwestią jest upewnienie się, że dany serwis korzysta z nowych i oryginalnych części zamiennych, które skutecznie odsuną w czasie konieczność przeprowadzenia następnych napraw. Przed przekazaniem wózka widłowego do punktu serwisowego warto również sprawdzić, jak wygląda dostępność wymaganej części. Jeśli wybrana firma nie dysponuje danym komponentem, jego sprowadzenie może zająć nawet kilka tygodni, podczas których wózek widłowy będzie bezużyteczny. 

Warto również dopytać, czy serwis oferuje swoim klientom usługę transportu niesprawnego wózka pod swój adres. Przewóz paleciaka może znacznie zwiększyć koszt naprawy wózka widłowego. Najlepsze serwisy nie tylko dysponują darmowym dojazdem do klienta, ale i gwarantują niemal natychmiastowe przystąpienie do usunięcia usterki. Dzięki temu wózek szybko wróci do firmy, która zaoszczędzi dodatkowych, niepotrzebnych wydatków związanych z brakiem dostępnego paleciaka.

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień